Voor ons is jouw privacy héél belangrijk.

Bubble tales hecht veel belang aan uw privacy en zijn daarom transparant over welke gegevens we over u verzamelen.

1. Wie zijn wij?

 

Bubble Tales
Bremstraat 16

Grote Brogel - België

Welke gegevens verzamelen we van u en waarom?

Contactformulier

 

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Bubble Tales via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

 

Bijzondere en/of gevoelige

persoonsgegevens die wij verwerken.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bubbletales.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met wie delen wij uw data?

 

Enkel Bubble Tales gebruikt uw gegevens. Wij delen uw data dus NIET met derden.


Wat is de bewaartermijn van uw gegevens?

 

Bubble Tales bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Wij hanteren een bewaartermijnen van 5 jaar.

Welke rechten hebt u?

 

Als gebruiker heeft u ook een aantal rechten die betrekking hebben op uw persoonsgegevens. Als u een van die rechten wil inroepen, dan kan u zich best rechtstreeks tot Katrijn Casters richten door een e-mail te sturen naar info@bubbletales.be. Wij doen ons best om alle aanvragen binnen 30 werkdagen te verwerken.

 

- Recht op inzage en rechtzetting

 

U beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan u laten wijzigen of verwijderen.

 

 

- Recht om te worden vergeten

 

Een bezoeker heeft altijd het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze database.

 

 

- Recht om klacht in te dienen

 

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Bubble Tales via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.


- Recht om toestemming in te trekken

 

Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

 

- Recht op beperking van de verwerking

 

U beschikt over het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

Ondernemingsnummer:
BE 0676.973.985

Wijzigbaarheid

 

Bubble Tales heeft het recht om deze

privacyverklaring te veranderen indien dat nodig zou zijn. De privacy policy werd het laatst gewijzigd op 25/05/2018.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?

 

Bubble tales neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of eraanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bubbletales.be.

DISCLAIMER

Contact

Grote Brogel - België

© Bubbletales 2019

Volg onze Avonturen

Facebook

instagram

Design - Noble Notion